چرخه زندگی

2 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 12 دقیقه

چرخه زندگی1

00:05:30

رایگان

انسان‌‌ بدون توجه به نسل آینده با سرعت در حال نابودی طبیعت است. جنگ، درگیری، قتل‌عام انسان‌های بی‌گناه و... خشم طبیعت را برمی‌انگیزد، اگرچه طبیعت زبانی برای دفاع از خود ندارد اما بسیار قدرتمند است. در ادامه شمارا به تماشای این روند و تأمل در آن دعوت می‌کنیم.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه:

--> --> -->
--> -->
--> --> -->