فوران‌های آتشفشانی هاوایی

7 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 44 دقیقه

فوران های آتشفشانی هاوایی - قسمت 1

00:05:37

رایگان

جزایر هاوایی در تمام دنیا بخاطر طبیعت بی نظیرش شناخته شده است، اما همه اینها میتواند در یک لحظه زمین شناسی تغییر کند. در این ویدئو خواهیم دید که آتشفشانهای این منطقه چطور قادرند این بهشت زمینی را از بین ببرند. جزایر اصلی هاوایی که شامل 8 جزیره می شوند، نوزده آتشفشان در خود دارند و در 200 سال گذشته بیش از 75 آتشفشان فعال در این منطقه به ثبت رسیده است.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه:

--> --> -->
--> -->
--> --> -->