پیدایش سوپرباگ ها

4 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 25 دقیقه

پیدایش سوپرباگ ها - قسمت دوم

00:04:01

رایگان

در مورد سوپرباگ ها می توان چنین گفت که آنها ویروس هایی مقاوم به داروها هستند. حتی میتوان ویروس‌ HIV را نیز ابرمیکروب خواند، چرا که ممکن است در مقابل داروهای دست‌ ساز انسان مقاومت پیدا کند. کارشناسان معتقدند از آنجاکه جمعیت جهان در حال افزایش است و آنتی ‌بیوتیک جدیدی کشف نمیشود، ما با میکروب ‌های بیشتری روبرو خواهیم شد که مشکل ساز خواهند بود. در این ویدئو به بررسی چگونگی استفاده حیوانات از آنتی بیوتیک ها و مقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها خواهیم پرداخت.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: