پیدایش سوپرباگ ها

4 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 25 دقیقه

پیدایش سوپرباگ ها - قسمت دوم

00:04:01

قیمت ویدیو: 500 تومان

در مورد سوپرباگ ها می توان چنین گفت که آنها ویروس هایی مقاوم به داروها هستند. حتی میتوان ویروس‌ HIV را نیز ابرمیکروب خواند، چرا که ممکن است در مقابل داروهای دست‌ ساز انسان مقاومت پیدا کند. کارشناسان معتقدند از آنجاکه جمعیت جهان در حال افزایش است و آنتی ‌بیوتیک جدیدی کشف نمیشود، ما با میکروب ‌های بیشتری روبرو خواهیم شد که مشکل ساز خواهند بود. در این ویدئو به بررسی چگونگی استفاده حیوانات از آنتی بیوتیک ها و مقاومت باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها خواهیم پرداخت.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: