تغییرات آب و هوا و گرمایش

7 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 8 دقیقه

تغییرات آب و هوا و گرمایش (7)

00:07:51

قیمت ویدیو: 500 تومان

هر چند امروزه میزان آلودگی های صنعتی به اوج خود رسیده، اما همچنان فرصت هست تا با استفاده از فناوری های نوین آن را به حالت قبل نزدیک کنیم. در این ویدئو با این فناوری ها آشنا می شوید. در این بخش همچنین با پروژه ای به نام "شهرهای ساحلی در معرض خطر" آشنا می شوید که دانشمندان علوم مختلف در آن تلاش می کنند دریابند پس از تغییرات آب و هوایی در 50 سال آینده، چه اتفاقی برای این شهرها رخ می دهد.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: