تغییرات آب و هوا و گرمایش

7 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 8 دقیقه

تغییرات آب و هوا و گرمایش (6)

00:08:24

قیمت ویدیو: 500 تومان

آیا تا به حال به زندگی فرزندانتان در آینده فکر کرده اید؟ فکر می کنید آن ها می توانند از پس این شرایط اقلیمی برآیند؟ در ویدئوهای گذشته با فعالیت طرفداران محیط زیست در کانادا آشنا شدید. در این ویدئو به سراغ سیاستمداران کانادایی رفته ایم تا واکنش آن ها را نسبت به افکار عمومی ببینیم.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: