تغییرات آب و هوا و گرمایش

7 ویدیو

مدت دوره: 1 ساعت و 8 دقیقه

تغییرات آب و هوا و گرمایش (5)

00:08:24

قیمت ویدیو: 500 تومان

آلودگی آب و هوا و تاثیرات ناشی از گرمایش جهانی، یکی از منابع تهدید کننده جوامع بشری در سال های اخیر بوده که در صورت عدم توجه به آن، می تواند حیات بشر را به مخاطره اندازد. اما نباید فراموش کنیم در این میان علاوه بر نهادهای بین المللی و دولت ها که وظیفه سیاست گذاری و عمل به تعهدات قانونی خود را دارند، بیش از گذشته باور هریک از ما به نقش تعیین کننده خود در بهبود وضعیت موجود و تشکیل کمپین های ضد تغییرات آب و هوایی می تواند موثر باشد. در این ویدئو می توانید با فعالیت این جنبش ها آشنا شوید.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: