سفر کیهانی-روز برخورد شهاب سنگ

3 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 25 دقیقه

سفر کیهانی- روز برخورد شهاب سنگ (قسمت اول)

00:08:03

رایگان

ما به آسمان نگاه می کنیم تا حسی از آرامش و شگفتی را تجربه کنیم اما واقعاً چقدر راجع به آن می دانیم؟ سیارک ها، سیارات بسیار کوچکی هستند که از صخره و فلز ساخته شده ‌اند و بر گرد خورشید حرکت می کنند. سیارک ها در منظومه شمسی غوطه ور هستند، بعضی از آنها در یک مدار حرکت می کنند و بعضی دیگر مدارهایی دارند که با مسیر زمین تداخل دارد. در طول سالیان آن ها چندین بار با زمین برخورد کردند و علامت های مشخصی به جا گذاشتند. در این ویدئو سفری به محل برخورد این سیارک ها با زمین خواهیم داشت تا درکی بهتر از آنچه بر زمین رفته است پیدا کنیم.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: