سفری میان ستارگان

2 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 25 دقیقه

سفری میان ستارگان قسمت اول

00:12:16

رایگان

آلفا قنطورس یک ستاره دوتایی است که به همراه کوتوله سرخ پروکسیما قنطورس که بسیار کم نورتر است، یک سامانه سه گانه را تشکیل می دهند. این سامانه، از همه ستاره ها به منظومه خورشیدی ما نزدیک تر است و با چشم غیر مسلح به صورت چهارمین ستاره درخشان آسمان شب دیده می شود. در این ویدئو به بررسی پرواز بین ستاره ای که تلاشی جامع برای گسترش افق های دانش ما در فضاست، خواهیم پرداخت.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: