قلمرو کوسه‌های غول پیکر

6 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 53 دقیقه

همراه با کوسه نهنگ

00:08:48

قیمت ویدیو: 500 تومان

در این ویدئو می بینیم که تغییرات جوی و آب و هوایی تحقیقات دانشمندان را چگونه با مشکل مواجه می کند. طوفان دریایی پدیده ایست که می تواند با قدرت خود، قایق ها را از بین ببرد. دانشمندان ما پس از گذر از طوفان و در ادامه تحقیقاتشان، بدنبال مکان و زمان زایمان کوسه نهنگ ها هستند؛ مکانی که هنوز برای آنها مبهم و ناشناخته است.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: