حواس تکامل یافته حیوانات

4 ویدیو

مدت دوره: 0 ساعت و 26 دقیقه

حواس تکامل یافته حیوانات قسمت 1

00:08:12

رایگان

برای بسیاری از گونه های موجودات زنده روی زمین انتشار و دریافت صدا یک نیاز اساسی است. جانوران می توانند صداهایی را بشنوند که گوش انسان از شنیدن آن محروم است. آنها به صداهایی با فرکانسهای مختلف واکنش نشان می دهند و برای آنها این نکته به ادامه بقا کمک خواهد کرد. در این ویدئو به واکنش شب پره در مقابل صدای خفاش اشاره می کنیم. شب پره ها توانایی شنیدن فرکانس های صدای تولید شده توسط خفاش را دارند، آنها از این طریق و برای ادامه بقا، پرواز را قطع کرده و روی زمین می نشینند تا خود را از شر آنها برهانند.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: