دسته بندی ها:

دسته بندی ها

پرش همزمان همه انسان‌ها

پرش همزمان همه انسان‌ها

تعداد ویدئوها: 1

تا به حال فکر کرده‌اید که اگر همه انسان‌ها با هم بپرند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر بدانید که پریدن هر یک نفر نیز اثراتی روی زمین می‌گذارد، پاسخ پرسش بالا برایتان جذاب خواهد شد.

دنیای شگفت‌انگیز نانو

دنیای شگفت‌انگیز نانو

تعداد ویدئوها: 4

عجیب‌ترین مواد

عجیب‌ترین مواد

تعداد ویدئوها: 8

در دنیا، مواد بسیار گوناگون و عجیبی وجود دارند که شناخت آنها خالی از لطف نیست.

علم مواد

علم مواد

تعداد ویدئوها: 2

مواد نقش حیاتی در زندگی ما دارند، بنابراین شناخت آنها به زندگی بهتر کمک شایانی خواهد کرد.

عنصر ششم

عنصر ششم

تعداد ویدئوها: 2

این دوره در رابطه با عنصر ششم یعنی کربن، ویژگی‌ها و نقش آن در زندگی است.

گردترین شیء جهان

گردترین شیء جهان

تعداد ویدئوها: 2

مشکلات شهرهای بزرگ دنیا

مشکلات شهرهای بزرگ دنیا

تعداد ویدئوها: 11

نوترینو، اندازه گیری غیرمنتظره ها

نوترینو، اندازه گیری غیرمنتظره ها

تعداد ویدئوها: 5

دنیای آتش بازی

دنیای آتش بازی

تعداد ویدئوها: 11

در این دوره با بزرگترین آتش‌بازی‌های دنیا آشنا خواهید شد.

تکنولوژی طبیعت- جادوی حرکت

تکنولوژی طبیعت- جادوی حرکت

تعداد ویدئوها: 23

تکنولوژی طبیعت- جادوی حرکت

تکنولوژی طبیعت- جهان مواد

تکنولوژی طبیعت- جهان مواد

تعداد ویدئوها: 11

تکنولوژی طبیعت- جهان مواد

تکنولوژی طبیعت- نیروی حیات

تکنولوژی طبیعت- نیروی حیات

تعداد ویدئوها: 13

تکنولوژی طبیعت- نیروی حیات